SF15+ z.č. 4.

B3

10:45h
xx.xx.2023

B4

SF15+ z.č. 3.

B1

10:30h
xx.xx.2023

B2

SF14- z.č. 3.

B1

10:30h
xx.xx.2023

B2

SF11- z.č. 3.

B1

10:30h
xx.xx.2023

B2

SF15+ z.č. 2.

A3

10:15h
xx.xx.2023

A4

SF14- z.č. 2.

A3

10:15h
xx.xx.2023

A4

SF11- z.č. 2.

A3

10:15h
xx.xx.2023

A4

SF15+ z.č. 1.

A1

10:00h
xx.xx.2023

A2

SF14- z.č. 1.

A1

10:00h
xx.xx.2023

A2

SF11- z.č. 1.

A1

10:00h
xx.xx.2023

A2

Pravidlá

PRAVIDLÁ STREET FLORBAL

Termín: 
STREET FLORBAL 15 + v roku 2024;
STREET FLORBAL 14 - v roku 2024;
STREET FLORBAL 11 - v roku 2024.

Miesto: 
STREET FLORBAL 15 + exteriérové florbalové ihrisko Základnej školy, Černyševského 8, 851 01 Bratislava - Petržalka;
STREET FLORBAL 14 - exteriérové florbalové ihrisko Základnej školy, Černyševského 8, 851 01 Bratislava - Petržalka;
STREET FLORBAL 11 - exteriérové florbalové ihrisko Základnej školy, Černyševského 8, 851 01 Bratislava - Petržalka.

Čas začiatku turnaja: 
STREET FLORBAL 15 + upresníme;
STREET FLORBAL 14 - upresníme;
STREET FLORBAL 11 - upresníme.

Vekové a výkonnostné obmedzenia: 
STREET FLORBAL 15 + od 15 rokov turnaj je otvorený pre všetkých, bez obmedzení;
STREET FLORBAL 14 - do 14 rokov turnaj je otvorený pre všetkých, bez obmedzení;
STREET FLORBAL 11 - do 11 rokov turnaj je otvorený pre všetkých, bez obmedzení.

Systém: 3 na 3 bez brankárov (na malé bránky 60 x 45 cm) na florbalovom ihrisku s rozmermi 20 x 10 metrov.

Hrací čas: 1 x 10 min. super hrubý čas, minimálny čas na jedno stretnutie je 15 minút, čas sa nezastavuje, posledná 1 minúta zápasu sa hra na čistý čas. Oddychový čas nie je povolený.

Počet tímov: min. 4, max. 8 tímov.
Turnaj je otvorený iba pre tie tímy, ktoré sa zaregistrujú a uhradia štartovné (plná suma musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr 7 dní pred začiatkom turnaja). Podmienkou je zaslanie kópie dokladu o úhrade štartovného na e-mail registracia@streetflorbal.sk (napr. printscreen screen so zaúčtovanou platbou). Platby odosielať bez výzvy, e-maily s odoslanými potvrdeniami o platbe označené v predmete e-mailu: "STREET FLORBAL - Potvrdenie platby – názov tímu".

Počet hráčov v tíme: min. 5, max. 10 zmiešané tímy. 
Kapitán tímu je zodpovedný za kompletné vyplnenie súpisky hráčov (meno, priezvisko, dátum narodenia) najneskôr do 7 dní pred začiatkom turnaja, posielať na e-mailovú adresu registracia@streetflorbal.sk. V predmete e-mailu uvediete: "STREET FLORBAL - Súpiska – názov tímu". Kapitán je zodpovedný za uvedenie iba tých hráčov na súpiske, ktorý spĺňajú vekové a výkonnostné obmedzenia. Hráči, ktorí nespĺňajú vekové a výkonnostné obmedzenia, nebudú pripustení.

Zmena hráčov na súpiske: vo výnimočných prípadoch sa môžu hráči zmeniť maximálne 3 dní pred turnajom. Stačí napísať na e-mail registracia@streetflorbal.sk, a to s vyplnenou novou súpiskou, kompletné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia) nových hráčov, doložiť aj starú súpisku.

Štart hráča: Hráč môže nastúpiť iba za jeden tím na turnaji.

Trvanie turnaju: bude špecifikovaný podľa prihláseného počtu tímov, takže prvý zápas sa začne hneď po registrácii všetkých tímov na mieste turnaja, preto sa, prosím, po registrácii nevzďaľujte.

Poistenie: Účastníci začínajú na vlastné riziko.

Registrácia: tími sa môžu registrovať len prostredníctvom formulára na stránke streetflorbal.sk. Registrácia je záväzná a neprenosná. Tím, ktorého štartovné nebude uhradené do 7 dní pred začiatkom turnaja podľa uvedeného, nebude zaradený do turnaja: Zaplatené štartovné je nevratné alebo bude vrátené len v prípade zrušenie turnaja organizátorom + všeobecné zmluvné podmienky.

Štartovné: 100,00 € / tím / kategória + všeobecné zmluvné podmienky.

Povrch: Športové ihrisko STILMAT.

Formát súťaže: Podľa počtu prihlásených tímov sú tímy vyžrebované do skupín, z ktorých do play-off postúpi vopred určený počet tímov, ktorý sa hrá systémom up - down. Účastníci dostanú rozpis turnaja maximálne pre 5 dní pred turnajom. Odoslanie rozpisu turnaja 5 dní vopred súvisí najmä so zrušením tímov na poslednú chvíľu, čo vedie k zmene. Organizátor si tiež vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu.

Zápasové body v turnaji: 
3 body za výhru, 1 bod za remízu, 0 bodov za prehru

Keď dva alebo viac tímov bude mať rovnaký počet bodov po skončení základnej časti turnaja, rozhodujú:
1. Vyšší počet bodov zo všetkých zápasov
2. Vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov
3. Gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch
4. Gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov
5. Samostatné nájadzy.

V zápase sa za nerozhodného stavu nepredlžuje, v prípade play-off zápasov nasledujú 3 samostanté streľby každého tímu. V prípade nerozhodného výsledku po troch samostatných streľbách, nasledujú samostatné streľby po jednom hráčovi z každého tímu až do rozhodnutia zápasu. Samostatná streľba sa realizuje zo stredového bodu.

Organizátor: Športový klub FbO Florpédo Bratislava

Kontaktné osoby: Mgr. Miroslav KUNŠTEK

Dalšie dôležité informácie a pravidlá:
Každý tím sám zodpovedá za to, že sa včas dostaví k zápasu. Ak sa nedostaví tím do 5 minút od plánovaného začiatku zápasu, bude zápas kontumovaný výsledkom 5:0 v prospech súpera.

Konzumácia alkoholu a omamných látok pred a v priebehu turnaja je zakázaná. Pri porušení bude hráč, prípadne celý tím vylúčený z turnaja.

Povolená je akákoľvek športová obuv podľa uváženia účastníka, bez špeciálnych úprav.

Organizátor si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v pravidlách a rozpise turnaja, vzhľadom ku klimatickým, alebo iným nepriaznivým podmienkam. Organizátor môže zrušiť celý turnaj s ohľadom na zdravie účastníkov turnaja, a to neobmedzene.

Názvy tímov nesmú obsahovať žiadne nevhodné výrazy. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť názvy, ktoré obsahujú neslušné výrazy alebo slová, ktoré by mohli byť urážlivé, či inak nevhodné.


Základné pravidlá

A. HRACIA PLOCHA

Rozmery florbalového ihriska

1. Florbalové ihrisko má rozmery 20 m x 10 m a je ohraničené florbalovými mantinelmi. Organizátor si vyhradzuje právo meniť veľkosť florbalového ihriska.

Rozmery florbalovej bránky

1. Florbalová bránka má rozmery 60 cm x 45 cm. Organizátor si vyhradzuje právo meniť veľkosť florbalovéj bránky.

Značky na florbalovom ihrisku

1. Na hracej ploche sa nachádza len jedna značka, ktorou sa vyznačuje bod pre úvodné buly a leží na mieste, kde sa pretína pozdĺžna a priečna osa florbalového ihriska.

2. Na hracej ploche sa nachádzajú dve vyznačené bránkoviská s rozmermi 2,5 m x 1 m, ktoré znázorňujú priestor, do ktorého hráč nesmie vstupovať, zároveň slúži ako branková čiara.

Priestor pre striedanie

1. Priestory pre striedanie sú o dĺžke 5 m a sú vyznačené pozdľž jednej z dlhých strán florbalového ihriska, a to 2,5 m od stredovej čiary, zahŕňajú striedačky hráčov.

Zapisovateľský stolík

1. Zapisovateľský stolík je umiestnený naproti priestorom pre striedanie u stredovej čiary.

 

B. ČAS HRY

Hrací čas

1. Hrací čas je 1 x 10 minút. Tímy si v priebehu zápasu nemenia strany.

2. Hrací čas je superhrubý. To znamená, že sa čas pri beznom prerušení hry nezastavuje. Výnimka je iba pri vylúčení - trestnej streľbe, v prípade zranenia, alebo pri technických problémoch. Po strelení gólu čas pokračuje. Zastavuje sa posledná 1 minúta zápasu.

Time Out

1. Nie je povolený v žiadnom zápase.

Predĺženie

1. Zápas sa za nerozhodného stavu nepredlžuje. V play-off nasledujú samostatné streľby.

 

C. ÚČASTNÍCI HRY

Počet hráčov

1. Každý tím pozostáva s minimálne 5 a maximálne 10 hráčov. V poli môžu byť súčastne iba 3 hráči jedného tímu.

Striedanie

1. Striedanie hráčov sa môže vykonávať kedykoľvek behom zápasu, a to bez obmedzenia počtu striedaní.

Zvláštne pravidlá pre kapitánov tímov

1. Každý tím musí mať kapitána.

2. Len kapitán tímu má právo rozprávať s rozhodcom a zároveň je povinný s rozhodcom spolupracovať.

3. Pred každým zápasom je kapitán povinný vyzdvihnúť sadu rozlišovacích dresov, a to v dostatočnom časovom predstihu, ak tím nemá vlastné dresy. Po skončení zápasu je kapitán tímu povinný sadu rozlišovacích dresov opäť vrátiť.

Rozhodca

1. Zápas je kontrolovaný a riadený jedným rozhodcom. V play-off dvoma rozhodcami.

 

D. TRESTY

Všeobecné pravidlá pre tresty

1. Ak je spáchaný priestupok vedúci k trestu, bude nasledovať trestná streľba zo stredového bodu florbalového ihriska.

2. Čas počas trestnej streľby nebeží.

3. Hráč alebo člen tímu, ak je vylúčený do konca zápasu, musí okamžite opustiť florbalové ihrisko, aj za florbalovým mantinelom, nesmie ďalej žiadnym spôsobom sa zúčastniť zápasu.

4. V prípade vylúčenia do konca zápasu potrestaný hráč nesmie nastúpiť v najbližšom, nasledujúcom zápase tímu.

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám návštevníkovi stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame so sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac o cookies.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.streetflorbal.sk